Werkwijze

Orientatie

Het eerste oriëntatiegesprek vindt plaats bij Bartoszek & Bartoszek Design of eventueel bij u op locatie. Daarna zullen wij gaan werken aan de voorbereidingen van de eerste algemene schetsen met een duidelijk zicht op het algemeen karakter van de opdracht. De wensen van de opdrachtgever staan hierbij centraal.

Concept en visualisatie

Na ontvangst van de opdracht door Bartoszek & Bartoszek Design en na goedkeuring van de voorlopige schetsen worden de eerste uitgebreide ontwerp schetsen door ons geleverd. Er wordt door ons met de opdrachtgever uitvoerig ingegaan op de ontwerpschetsen, waarbij naar behoefte een aantal brainstormsessies worden gepland. Aan de hand van het definitieve ontwerp wordt eventueel lichtadvies ingewonnen bij derden. De materiaalkeuzes en het kleuradvies wordt doorgenomen en het bepalen van de partners, zoals bijvoorbeeld de interieurbouwer, leverancier van verlichting en vloeren en de schilderwerken.

Begroting en kosten

Daarna verzorgt Bartoszek & Bartoszek Design de voorbereiding op de kostenbegroting. In deze fase worden de offertes voor u aangevraagd bij de gezamenlijk uitgezochte uitvoerende partijen en worden ook de te gebruiken materialen definitief vastgesteld. De offertes worden gezamenlijk met u en Bartoszek & Bartoszek Design doorgenomen. Na akkoord geeft de client zelf de opdracht aan de betreffende partijen.

Realisatie

Regievoering is van essentieel belang voor een goed verloop van het project. De samenwerking met onze partners vraagt om afstemming en bewaking tijdens de voortgang. Eventuele wijzigingen worden in goed overleg aangeleverd. De individuele disciplines verzorgen hun eigen kwaliteitsbewaking, toezicht en uitvoering, waarbij de regie in handen blijft van Bartoszek & Bartoszek Design.